chính sách bảo mật

chính sách bảo mật

Thu thập các thông tin cá nhân

Khi bạn đăng ký nhận bản tin, khi đó bạn có thể sẽ được yêu cầu cung cấp tên, địa chỉ email,… để giúp website traitimmuathu.vn cải thiện chất lượng dịch vụ và cung cấp đến bạn thông tin đầy đủ nhất.

Khi nào thông tin được chúng tôi thu thập?

Website traitimmuathu.vn chỉ thu thập thông tin của người dùng khi bạn đăng ký nhận bản tin định kỳ…

Thông tin sẽ được lưu trong bao lâu?

Thông tin này được lưu trữ khi và chỉ khi người dùng đăng ký làm thành viên qua các chương trình nhận bản tin định kỳ. Thông tin của thành viên đăng ký sẽ được lưu trữ đến khi nào người dùng yêu cầu website traitimmuathu.vn hủy các thông tin này.

Thông tin của người dùng được dùng làm gì?

  • Nhằm nâng cao chất lượng bài viết của website traitimmuathu.vn
  • Giúp cập nhật đầy đủ thông tin cho người tiêu dùng.
  • Giúp chúng tôi cung cấp các chương trình khuyến mại, giảm giá thông qua việc đăng ký email.

Sử dụng ‘cookie’ như thế nào?

Traitimmuathu.vn không sử dụng các cookie cho mục đích theo dõi. Bạn có thể chọn để máy tính của bạn cảnh báo mỗi khi một cookie được gửi đi hoặc bạn có thể chọn để tắt tất cả các cookie. Nếu bạn tắt cookie, một vài tính năng sẽ bị vô hiệu hóa và việc duyệt Blog của bạn sẽ kém hiệu quả hơn do một số dịch vụ của web có thể sẽ không phát huy hết các tính năng được thiết kế.
Nếu bạn cần thêm thông tin về chính sách bảo mật của chúng tôi thì vui lòng liên hệ với chúng tôi tại đây.